False

Nem og effektiv håndtering af leveret og bortkørt slam

06-01-2020

Med Slam+ har EnviDan gjort det meget nemmere for både forsyninger og entreprenører at håndtere og overholde de voksende dokumentationskrav ift. leveret og bortkørt slam. Samtidig bidrager Slam+ til at forsyning og entreprenører altid er opdaterede – via appen får de nemlig direkte besked.

Nu kan entreprenøren selv på farten orientere sig om tømningsbehov. Slam, vand og fedt fra renseanlægget kan registreres til afhentning i systemet. Ligeledes kan entreprenøren via sin mobil eller tablet registrere både afhentning og levering. Det betyder en langt mere effektiv håndtering af slam.

Slam+ er en webapplikation med en tilhørende app, som er tilpasset hhv. kommunen (forsyningen) og entreprenøren. Entreprenøren registrerer sig i systemet med firma, biler og chauffører. Når entreprenøren tømmer for sine kunder (andre renseanlæg, septiktanke, fedtbeholdere mv.) på renseanlægget, registrerer entreprenøren mængder, kunde samt type af slam i appen.