False

EnviDrift

Systematisering og prioritering af driftshenvendelser - målret forsyningens indsats

Det kan være en udfordring for forsyningerne at prioritere de mange driftshenvendelser fra borgere og medarbejdere samtidig med gennemførelse af alle de øvrige planlagte opgaver: Hvor er problemerne kritiske, og hvordan behandles henvendelserne mest effektivt?

Med EnviDrift registreres alle henvendelser hurtigt og enkelt i systemet, som meddeler, hvor der bør tages aktion først. En systematisering af alle henvendelser giver forsyningen optimale muligheder for at prioritere de mange driftsrelaterede opgaver, så forsyningen kan sætte hurtigt og målrettet ind på de steder, hvor problemerne er størst.

EnviDrift bidrager til, at den daglige drift på forsyningen kører så optimalt som muligt. I tilfælde af uforudsete og omsiggribende driftsforstyrrelser kan forsyningen udbedre de registrerede forstyrrelser i en prioriteret rækkefølge – til gavn for både borgere og forsyningsselskab.

Når de prioriterede opgaver skal udføres, er EnviMobile driftsfolkenes foretrukne platform. EnviMobile er en app, hvorfra forsyningens medarbejdere altid har alle relevante oplysninger lige ved hånden. Det betyder, at medarbejderne får bedre mulighed for at udføre deres jobs systematisk, hurtigt og i ensartet kvalitet.


EnviDrift skaber værdi hele vejen rundt i forsyningen.

Fordelene er mange, både i den enkelte afdeling og for hele forsyningen.

Fordele for driftlederen

 • Du og forsyningens medarbejdere har et klart og entydigt overblik over, hvad der forventes af jer. I har mulighed for at planlægge og omprioritere opgaverne på individuelt og team-niveau.
 • Du kan tilknytte alle relevante dokumenter som driftsinstrukser, tegninger mv., så de er tilgængelige for alle brugere af systemet.
 • Du kan sende en opgave direkte fra EnviDrift til den samarbejdspartner, som skal afhjælpe problemet.

Fordele for planlæggeren

 • Du kan via den integrerede kortfunktion i EnviDrift se, hvor problemerne udarter sig.
 • Du får ved hjælp af kortfunktionen overblik over eventuelle koncentrationer af enslydende henvendelser.
 • Du kan tilgå EnviDrift fra enhver online computer.   

Fordele for økonomichefen

 • Dine medarbejdere kan sætte hurtigt og målrettet ind der, hvor problemerne er størst.
 • Du får et fleksibelt system, som kan tilpasses forsyningen.
 • Dine medarbejdere kan arbejde mere målrettet og effektivt.
   

Vil du have den lange version?

Så udfyld formularen, eller kontakt os direkte. Så kan vi tage en uforpligtende snak.
 

Download

Download produktblade mm. og få meget mere information om EnviDrift og EnviPortalen her.

Relaterede produkter

Find her nogle af vores andre produkter, som er relateret til EnviDrift.

Case

EnviDrift samler systemerne hos Novafos

Den 1. januar 2017 oprettede de 9 kommuner i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal det fælles vandselskab Novafos, og skabte dermed Danmarks næststørste vandforsyningsselskab. Dette betød samtidig, at der opstod et behov for at samle og strukturere de mange data og systemer fra de gamle forsyningsselskaber, som nu er blevet til ét selskab.

Novafos har henover sommeren 2018 valgt EnviDrift, som det Drifts- og Vedligeholdelsessystem, der skal samle de mange data, og give forsyningen det fornødne overblik. 

Thomas Bergmann, der har stået i spidsen for den omfattende udvælgelsesproces hos Novafos, siger: ”Vi har valgt EnviDrift, fordi systemet er målrettet mod forsyningerne og er nemt at gå til, og fordi det kan håndtere alle de dataformater, som vi har i vores nuværende systemer. 

Samtidig er EnviDrift baseret på en fælles platform, så vores medarbejdere let kan tilgå data og jobs med deres mobiltelefon, og ikke behøver at have specielle programmer installeret.”

Novafos er nu godt i gang med at indfase brugen af EnviDrift til planlægning, dokumentation og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver for både vand og spildevand samt til at håndtere alle henvendelser og hændelser. 

Udover EnviDrift anvender Novafos også EnviTronic på deres renseanlæg, som er en online driftsjournal til procesdata for både vand og spildevandsanlæg. EnviTronic samler relevante driftsdata, hvilket inkluderer såvel forsyningens egne data og analyser som analyser fra akkrediterede laboratorier og SRO-værdier. Det giver Novafos et bedre overblik over driften på tværs af forsyningens 18 renseanlæg.