STYRING AF VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE SAMT DOKUMENTATION

22-09-2020

Der er meget vand i vores vandløb for tiden, og mange steder resulterer det i oversvømmelser. Debatten om hvorvidt vandløbsmyndigheden har overholdt de vedligeholdelsesmæssige bestemmelser raser derfor flere steder. Det kan derfor være givende med et værktøj, der entydigt kan dokumentere, hvad der er udført og hvornår.

Et smart og overskueligt værktøj

EnviDans værktøj til styring af vandløbsvedligeholdelsen, EnviDrift Vandløb, kan netop dette og fungerer samtidigt som bindeled mellem bygherre og entreprenør. Via løsningen defineres opgaverne på strækningsniveau, opgaverne igangsættes og der dokumenteres og klarmeldes via en app i felten.

Ulrik Højbjerre er ekspert i værktøjet, men du er også velkommen til at kontakte Esben Astrup Kristensen på 6023 8365 / eak@envidan.dk eller Anne-Kristine Sverdrup på 2974 2252 / aks@envidan.dk

Læs mere om EnviDrift her